CRM dla dużej firmy

Cechy systemu CRM dla dużej firmy

 

 

CRM w każdej firmie powinien być maksymalnie dopasowany do potrzeb pracowników i klientów. Oczywiście najlepiej jest, aby system do zarządzania relacjami z klientami był w pełni dostosowany do potrzeb. Jednak potrzeby związane z zakresem oprogramowania zmieniają się bardzo szybko i nie zawsze jest to możliwe, aby system nadążył za klientami. 

Wielkość firmy ma wpływ na następujące elementy:

- ilość pracowników, działów,

- wielość asortymentu, 

- znaczne ilość kanałów sprzedaży, 

- zakres obowiązków pracowników jest złożony i musi on odpowiadać uprawnieniom w oprogramowaniu, 

- integracje z systemami zewnętrznymi są coraz bardziej złożone. 

Przed tworzeniem oprogramowania dedykowanego CRM dostawca powinien rozpoznać wszystkie potrzeby pracowników we wszystkich działach. Zbierane inforamcje powinny być utrwalane w postacie przejrzystej i zrozumiałem dla wszystkich dokumentacji. Proces ten powinien być kontynuowany, aż wszystkie oddelegowane osoby do tworzenia dokumentacji nie będą przekonane, że jest to zakres funkcjonalności, którego potrzebuję. Zobacz także

darmowe konsultacje